Bli investerare, starta ett företag!

Nu kan du vara med och hjälpa till att starta ett företag som ger en liten business till fattiga föräldrar i slummen som saknar försörjning. När en familj får en stadig inkomst höjs levnadsstandarden. Höjd levnadsstandard innebär att familjen får tillräckligt med mat, kläder och barnen får möjlighet att gå i skolan.

Vi arbetar med projekt som ger hjälp till att komma igång som företagare till en liten affärsrörelse. Genom en engångsfinansiering och rådgivning får familjen hjälp att starta upp en affärsrörelse och på så sätt kunna försörja sig på riktigt. Typen av affärsrörelse anpassas efter individen, det kan till exempel vara att sälja frukt och/eller grönsaker i ett marknadsstånd.

Startkapital

Som startkapital behövs 5000 kronor eller mer beroende av företagsverksamhet. Vill du vara med så ger du en valfri summa som sedan läggs ihop med andras gåvor tills uppnådd summa är insamlad. Därefter börjar uppstarten av en affärsrörelse.

Vill du ge direkt?

 clipboardmm-3
 clipboardmm-4
 

Hur situationen är för de som behöver hjälp med att starta ett företag

Många av de allra fattigaste försöker överleva på arbeta som stenkrossare (stone breaking people), ett arbete som görs för hand med slägga vilket är oerhört slitigt för kroppen. Lönen är cirka en dollar per dag. De flesta har lånat pengar eller fått förskott på lönen utav arbetsgivaren till exempelvis sjukvård och har en skuld som måste återbetalas antingen kontant eller arbetas av innan man får sluta arbetet som stenkrossare. Eftersom lönen är så låg finns inga möjligheter för dem själva att betala av skulden. Detta är en form av slaveri där de fattigaste utnyttjas.
Vi har hittills köpt ut åtta kvinnor och hjälpt dem starta en liten affärsrörelse.