Bli investerare, starta ett företag!

Nu kan du vara med och hjälpa till att starta ett företag som ger en liten business till fattiga föräldrar i slummen som saknar försörjning. När en familj får en stadig inkomst höjs levnadsstandarden. Höjd levnadsstandard innebär att familjen får tillräckligt med mat, kläder och barnen får möjlighet att gå i skolan.

Small business

Vi arbetar med projekt som ger hjälp till att komma igång som företagare till en liten affärsrörelse. Genom en engångsfinansiering och rådgivning får familjen hjälp att starta upp en affärsrörelse och på så sätt kunna försörja sig på riktigt. Typen av affärsrörelse anpassas efter individen, det kan till exempel vara att sälja frukt och/eller grönsaker i ett marknadsstånd.

Startkapital

Som startkapital behövs ca. 5000 kronor beroende av företagsverksamhet. Vill du vara med så ger du en valfri summa som sedan läggs ihop med andras gåvor tills uppnådd summa är insamlad. Därefter börjar uppstarten av en affärsrörelse.

Vill du ge direkt?

 clipboardmm-3
 clipboardmm-4
 

Vad för small business handlar det om?

En liten affärsrörelse där man bedriver handel utanför sitt hem eller i närheten.
Vi har nu hjälpt över 15 personer, i huvudsak kvinnor att komma igång till ett drägligt liv med självförsörjning. Här är några exempel.