Här har vi projekt!

Idag bedriver vi arbete i delstaten Andhra Pradesh som ligger i sydöstra Indien. Delstaten är den femte största i landet och utgör en brygga mellan de sinsemellan olikartade Nord- och Sydindien. Området är ett av det fattigaste i landet och det bor ca 85 miljoner där.
Det finns stora behov hos de fattigaste bland befolkningen. Barnen och familjer kan lida av undernäring och sjukdomar och även finns risken att barnen kan bli sålda till slavarbete.

Här arbetar vi tillsammans med en Indisk organisation som heter Word in Action Outreach. Ledaren och grundare är Joseph Babu och ansvarar för det praktiska arbetet på plats. Han och hans medarbetare är infödda och har därmed de viktigaste verktygen i arbetet, språket, kulturförståelse och lokalkännedom. Word in Action Outrech är en registrerad organisation med FCRA konto och därmed godkänd att ta emot gåvor från utlandet.

Slumområdeshjälp

I staden Rajahmundry finns det flera slumområden. Människor lever där under mycket fattiga förhållanden, de flesta bor under en presenning eller gräshydda. Här bor många familjer med sina barn. Tillgången till rent vatten och toalett är bristfällig, hygienen blir eftersatt vilket skapar en ohälsosam miljö att leva i.

I området Simhadri Nagar slum och Quari slum, har vi projekt med fadderverksamhet. I närheten finns det ett stenbrott, där bryts sten som sedan krossas med handkraft av fattiga från slummen. Arbetet går till så att man slår sönder stora stenar till små med hjälp av slägga. Arbetet är mycket krävande och uselt betalt. Det är inte möjligt att försörja en familj på den lilla inkomsten. De tjänar cirka en dollar per dag (2019-11), barn och äldre personer ofta mindre.

Här arbetar vi med att varje barn skall få en fadder som ger mat, hygienartiklar, kläder, skolgång och vid behov sjukvård. Utbildning är det som förändrar förutsättningarna för att barnen inte ska hamna i samma situation som föräldrarna utan att kunna försörja sig. Idag har mer än 150 barn som bor i slummen en fadder genom World Children Need.
Läs mer

Starta företag

Vi ser möjligheter även för föräldrar i slummen. Vi arbetar med projekt som ger hjälp till att komma igång som företagare till en liten affärsrörelse. Genom en engångsfinansiering får de hjälp att starta upp och även rådgivning för att komma igång med en affärsrörelsen och bli självförsörjande. När en familj får en stadig inkomst höjs levnadsstandarden. Höjd levnadsstandard i detta fall är tillräckligt med mat, kläder och skolgång till sina barn. Exempel på affärsrörelse kan vara att sälja frukt och/eller grönsaker i ett marknadsstånd.
Läs mer

Elevhem

World Children Need bygger ett elevhem utanför staden Rajahmundry, Trakt Student Residence. Denna byggnation finansieras främst genom företagssponsring. Där finns också Rydéns International EM School med grundskola och kinder school. Föreståndare är Joseph Babu, grundare av Word in Action Outreach som är vår samarbetspartner. Framtida elevers boende på Trakt Student Residence kommer finansieras genom fadderskap.
Läs mer