WorldChildrenNeedLogoVälkommen till World Children Need, en organisation i Sverige som genom fadderskap och sponsorer gör insatser åt fattiga och utstötta barn. Idag har vi olika projekt i Indien.

På alla barnens vägnar runt om i våra projekt hälsar vi dig välkommen till vår hemsida och vi hoppas kunna få kontakt med dig och berätta om våra initiativ och insatser.

Sedan 2011 har World Children Need hjälpt barn och deras familjer i ett av Rajahmundrys slumområden genom ett barnhem och fadderverksamhet. Behovet i det här området är stort, barnen här är offer av fattigdom. De lider av undernäring och sjukdom och riskerar att bli sålda som barnarbetare och sexslavar. Många blir misshandlade, ignorerade och glömda. Vi tar hand om över 60 barn genom vår svenska fadderverksamhet.